Bij DG Beveiliging en Communicatie staat de klant centraal en zijn de lijnen kort. Door onze manier van werken dragen de goedopgeleide, deskundige medewerkers van DG Beveiliging en Communicatie zorg voor het gehele traject, van ontwerp tot en met de oplevering. De projecten worden in nauw overleg met de klant gerealiseerd. Tijdens alle fases van het project is bijsturing mogelijk om zo tot een optimaal eindresultaat te komen.

ONS BEDRIJF

Evenals onze opdrachtgevers hecht DG Beveiliging en Communicatie grote waarde aan een optimale veiligheid, goede kwaliteit en zorg voor het milieu. Daarom werken wij conform de normen van ISO 9001 en VCA. Dit garandeert kwaliteit en veiligheid tijdens het hele proces, van ontwerp tot en met de ingebruikname van de installatie.Dit alles maakt DG Beveiliging en Communicatie tot een serieuze, betrouwbare en veilige partner.

OVER DG

DG Beveiliging en Communicatie gevestigd te Veendam en Drachten levert een totaalpakket aan beveiligings- en communicatie oplossingen. Veiligheid is één van de pijlers van ons welzijn en welbehagen en daarmee een wezenlijk onderdeel van onze maatschappij. We willen ons veilig voelen in onze werksituatie en bovenal in onze thuissituatie. Bij een goede optimale beheersbaarheid van risico’s is kennis en ervaring van groot belang.

Het bedrijf is een erkend Branddetectiebedrijf en Borg Beveiligingsbedrijf. Borg Certificaten voor de risicoklasse 1 tot en met 4 en Borg Opleveringsbewijzen voor risicoklasse 2 tot en met 4 kunnen worden afgegeven. Deze certificaten geven aan dat voldaan is aan alle kwaliteitseisen die door overheid en verzekeraars worden gesteld aan beveiligingsmaatregelen. De bestaande bedrijfs- en veiligheidsprocessen worden regelmatig geaudit door een extern bureau.