DG Beveiliging en Communicatie kan uw onderneming bij uiteenlopende facetten van dienst zijn. Wij bieden verschillende producten aan op het gebied van inbraakbeveiliging, brandbeveiliging en ontruiming, toegangscontrole en camera-observatie. Om meer te weten te komen over onze producten, kunt u hieronder in de menubalk op de verschillende onderdelen klikken.

Door middel van een elektronische beveiligingsinstallatie kan een inbraak of een poging tot inbraak worden gesignaleerd. Via de detectoren van de elektronische beveiligingsinstallatie zal een melding worden doorgegeven aan een alarmcentrale. De alarmcentrale zal vervolgens de gewenste actie ondernemen. Dit kan zijn het waarschuwen van een contactpersoon, een bewakingsbedrijf of eventueel de politie.

Het totale beveiligingsplan vormt de juiste balans tussen preventieve en risicobeperkende maatregelen. Hierbij valt onder meer te denken aan; goed hang- en sluitwerk, elektronische voorzieningen, effectief sleutelbeheer en compartimentering van waardevolle goederen. Dit houdt in dat elk beveiligingsplan een stuk maatwerk is afgestemd op de specifieke situatie en wensen van de klant. Als BORG erkend Beveiligingsbedrijf heeft DG Beveiliging en Communicatie hiervoor de expertise in huis en maakt gebruik van geavanceerde apparatuur om zo tot een optimaal beveiligingsplan te komen afgestemd op uw situatie. Ook het leveren en monteren van gecertificeerde draadloze beveiligingssystemen behoort tot de mogelijkheden.

Indien een brand in een vroegtijdig stadium wordt gesignaleerd kan dit veel materiële en immateriële schade voorkomen. Als erkend Branddetectiebedrijf projecteert, installeert en onderhoud DG Beveiliging en Communicatie brandmeld- en ontruimingsinstallaties conform de NEN 2535, NEN 2575 en NEN 2654. In nauw overleg met de opdrachtgever, brandweer en verzekeraar wordt een programma van eisen opgesteld. Dit programma van eisen vormt de basis van een brandmeld- of ontruimingsinstallatie. Factoren die hierbij onder andere van belang zijn; de functie van het gebouw, de oppervlakte van de gebruiksfunctie en de hoogte van het gebouw.
DG Beveiliging en Communicatie maakt gebruikt van de meest geavanceerde apparatuur en technologieën. Het is mogelijk deze apparatuur te combineren met diverse andere installaties zoals sprinklerinstallaties, schuimblusinstallaties en CO-LPG detectie. Ook aanverwante installaties zoals noodverlichtingsinstallaties en routeaanduiding kunnen door DG Beveiliging en Communicatie worden geprojecteerd en geïnstalleerd.

Voor het bewaken en observeren van personen, gebouwen en terreinen zijn camera-observatiesystemen uitstekend toepasbaar. DG Beveiliging en Communicatie levert professionele merken digitale camera observatiesystemen. Door deze digitale technieken is het mogelijk perfecte beeld en opnames te realiseren. Door de transmissie van deze opnames is het mogelijk bewaking en verificatie van alarmmeldingen op afstand uit te voeren. Echter de techniek alleen biedt geen garantie voor goede resultaten. Het ontwerpen van een camera-observatiesysteem is specialistisch beveiligingswerk alleen door een juiste probleemanalyse en vervolgens het juist projecteren, plaatsen en afregelen van de camera’s wordt optimale registratie van de beelden gerealiseerd. Dit alles binnen de kaders van de Wet bescherming persoonsgegevens of de Wet persoonsregistraties.

Het is steeds vaker wenselijk de toegang tot gebouwen en terreinen te controleren en te reguleren.
DG Beveiliging en Communicatie levert geavanceerde toegangscontrolesystemen die in staat zijn een selectieve toegangsverlening uit te voeren waardoor de toegang van personen en voertuigen tot gebouwen en terreinen beheersbaar is. Via het toegangscontrolesysteem kan tevens een aan- en afwezigheidregistratie plaatsvinden. Aan- en afwezigheidregistratie draagt bij tot een goede bereikbaarheid van mensen in het gebouw en kan in geval van een calamiteit van groot belang zijn voor het uitvoeren van een evacuatie.
We leven in een tijd waarin werknemers steeds meer invloed hebben en krijgen op de tijd waarop ze werken. Flexibiliteit van de werktijd is volop in ontwikkeling. Ook werkgevers zijn tegenwoordig steeds meer bereid hierop in te spelen. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de beheersbaarheid van de werktijden van groot belang is. Door middel van een werktijdregistratiesysteem is het mogelijk te allen tijde een nauwkeurig en helder overzicht te hebben van de gewerkte uren, overuren, verlofuren etc. van de diverse medewerkers. De boekingsterminal, de zogenaamde “elektronische prikklok” vervult hierin een centrale rol. De medewerker kan hierop desgewenst in- of uitklokken. Vanuit het softwarepakket kunnen diverse overzichten worden gegenereerd en kan indien gewenst een koppeling worden gemaakt met diverse salarispakketten en personeelsinformatiesystemen.

In een moderne kantooromgeving worden gestructureerde bekabelinginfrastructuren gebruikt. Met deze wijze van bekabelen wordt naar alle mogelijke werkplekken voldoende bekabeling geïnstalleerd, zodat u bij toekomstige uitbreidingen en aanpassingen van werkplekken bijna altijd voldoende aansluitingen tot uw beschikking heeft voor bijvoorbeeld telefoons, computers en netwerkprinters.
Aangezien een bekabeling infrastructuur voor vele jaren wordt geïnstalleerd, is het belangrijk vooraf te bepalen welke protocollen moeten worden ondersteund en welke protocollen eventueel in de nabije toekomst gebruikt gaan worden om zodoende een bekabelinginfrastructuur te kiezen die het beste bij uw organisatie past.

DG Beveiliging en Communicatie werkt samen met door het Ministerie van Justitie goedgekeurde en geregistreerde particuliere alarmcentrales. Deze particuliere alarmcentrales beschikken over geavanceerde apparatuur en maken gebruik van alle mogelijkheden die worden geboden door de moderne telematica en computertechniek. De medewerkers van de particuliere alarmcentrales zijn deskundig en in staat de binnenkomende meldingen adequaat af te handelen.
Naast het ontvangen van meldingen zoals inbraak, brand, overval en technische storingen voor zowel de particuliere als zakelijke markt, zijn de meeste particuliere alarmcentrales voorzien van ontvangstapparatuur ten behoeve van volgsystemen voor voertuigen en videosurveillance.