DG Beveiliging en Communicatie hecht veel waarde aan het leveren van hoge kwaliteit. Daarom trachten wij onze processen continu te verbeteren. Dit doen wij onder andere door onze interne auditors regelmatig controles uit te laten voeren, met als doel te kijken of aan de in diverse normen en regelingen gestelde eisen wordt voldaan.

Naast de interne controles wordt onze organisatie en de door ons geïnstalleerde beveiligingsinstallatie regelmatig door onafhankelijke geaccrediteerde certificeringsinstanties getoetst. Door deze instanties worden certificaten verstrekt, die voor u de garantie vormen dat de door ons geleverde dienst of product aan de hoogst mogelijke eisen voldoet. Daarmee ondersteunen wij u om te voldoen aan de zorgplicht die u volgens het bouwbesluit 2012 heeft.

Als DG Beveiliging en Communicatie zij wij gecertificeerd voor de volgende regelingen:

CCV-borg-blauw
CCV-BMI-Onderhoud
CCV-BMI-Levering