Verbeterde BORG-regeling

Op 1 oktober publiceerde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) het wijzigingsblad A3 op de Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 Versie 2. De bruikbaarheid van de BORG-regeling is daarin volgens het CCV verbeterd en de regeling is op een aantal punten geactualiseerd en verduidelijkt. Tevens zijn enkele knelpunten in de uitvoering van de certificatie opgelost.…

Nieuw Bouwbesluit van kracht op 1 januari 2012

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 30 juni na het algemeen overleg met de minister Donner ingestemd met het concept-Bouwbesluit 2012. Dit betekent dat de bouw nog een half jaar de tijd heeft om zich verder voor te bereiden op de inwerkingtreding per 1 januari 2012. Minister Donner van BZK moest kritische vragen beantwoorden…

Cerberus Pro conform EN54-13

In de nieuwe NEN2535: 2009 wordt geëist dat alle gecertificeerde brandmeld-installaties over een EN54-13 compatibiliteitsverklaring moeten beschikken. Met het nieuwe gebruikersbesluit die met ingang van 1 januari 2012 van kracht zal gaan worden, wordt de NEN2535:2009 aangestuurd. Dit betekent dat, indien er geen EN54-13 compatibiliteitsverklaring aanwezig is op de brandmeldcentrale en de daarop aangesloten componenten, de brandmeldinstallatie…